Kompetansesenteret vil fra 01.01.2020 bli organisert under Digitalisering og Utvikling i Nye Drammen.  Arbeidet med kvalitetsplanen Læringsløp Drammen går nå inn i siste fase og fremtidige aktiviteter og tiltak harmoniseres mot Nye Drammen. 

Her finner du planer og ressurser som er utviklet under Læringsløp Drammen

Nedtelling til Nye Drammen

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes