Velkommen til Læringsløp Drammen

  • Helhetlige planer
  • Språkplan.no
  • Sosemplan.no

Vi har utviklet helhetlige planer for språklig kompetanse og sosial og emosjonell kompetanse.

Målet for de to planene er  å sikre et helhetlig og systematisk tilbud til barn og unge i Drammen. I tillegg skal planene være et pedagogisk verktøy for pedagogene og et styringsverktøy for lederne. 

Finn blogginnlegg

Siste nytt fra bloggen...

Her finner du oss