• Nye Drammen
  • Språkplan.no
  • Sosemplan.no
  • Læringsverksted

Kompetansesenteret vil fra 01.01.2020 bli organisert under Digitalisering og Utvikling i Nye Drammen.

Arbeidet med kvalitetsplanen Læringsløp Drammen går nå inn i siste fase og fremtidige aktiviteter og tiltak harmoniseres mot Nye Drammen.

Aktiviteter, kurs og nettverk som er rettet mot barnehage, skole, oppvekst og introduksjon vil dere finne i kursportalen til Drammen.