Månedsoversikten viser obligatoriske tiltak som virksomheten skal delta på, se vår kursportal for fullstendig tilbud og detaljer

Felles
Fredag 13/4 Merkantilt Forum
Torsdag 19/4 Virksomhetsledermøte

Barnehage
Onsdag 25/4  Faglig forum for styrer/leder

Skole
Fredag 6/4 Lærertrainee år 2
Tirsdag 10/4 Nettverk for AKS/SFO ledere
Tirsdag 17/4 Nettverk for AKS/SFO ansatte
Tirsdag 24/4 Nettverk for teknologicoacher
Torsdag 26/4 Skoleledermøte
Torsdag 26/4 Mentorsamling, kollegaveiledning (del 2)

Oppvekst
Onsdag 25/4 Infomøte City kino