Månedsoversikten viser obligatoriske tiltak som virksomheten skal delta på, se vår kursportal for fullstendig tilbud og detaljer

Felles
Torsdag 14/12 Virksomhetsledermøte
Fredag 8/12 Merkantilt Forum

Barnehage
Tirsdag 5/12 Nettverk for språklig kompetanse
Fredag 15/12 Styrermøte kommunale barnehager

Skole
Fredag 1/12 Lærertrainee år 2
Fredag 8/12 Lærertrainee år 1

Oppvekst
Tirsdag 12/12 Utvidet ledersamling
Tirsdag 19/12 Infomøte/juleavslutning (Nor Kirken)