Månedsoversikten viser obligatoriske tiltak som virksomheten skal delta på, se vår kursportal for fullstendig tilbud og detaljer

Felles
Torsdag 1/2 Virksomhetsledermøte

Barnehage
Tirsdag 6/2 Nettverk Sosial og emosjonell kompetanse
Torsdag 22/2 Faglig forum for styrer/leder

Skole
Fredag 2/2  Lærertrainee år 1
Tirsdag 6/2 Nettverk for AKS/SFO ledere
Fredag 9/2  Lærertrainee år 2
Tirsdag 13/2 Pedagogisk Medarbeiderskole kull 5 dag 3
Tirsdag 13/2  Nettverk for teknologicoacher
Onsdag 14/2 Nettverk for PALS
Tirsdag 20/2 Nettverk for AKS/SFO ansatte
Onsdag 21/2 Nettverk språklig kompetanse for barnetrinn
Torsdag 22/2 Skoleledermøte

Oppvekst
Onsdag 21/2 Infomøte City kino