Månedsoversikten viser obligatoriske tiltak som virksomheten skal delta på, se vår kursportal for fullstendig tilbud og detaljer

Felles
Onsdag - fredag 3/1-5/1 Vinterseminar for ledere, styrere og rådgivere i Læringsløp Drammen

Barnehage

Skole
Fredag 8/1  Veiledning for mellomtrinn og ungdomstrinn med Kåre Kverndokken
Onsdag 10/1 Kursrekke for mellomtrinn og ungdomstrinn med Kåre Kverndokken - dag 3
Torsdag 11/1 Mentorsamling, kollegaveiledning (del 1)
Torsdag 25/1 Skoleledermøte

 

Oppvekst
Onsdag 24/1 Infomøte City kino