Månedsoversikten viser obligatoriske tiltak som virksomheten skal delta på, se vår kursportal for fullstendig tilbud og detaljer

Felles
Torsdag 7/6 Virksomhetsledermøte

Barnehage
Tirsdag 5/6 Nettverk for språklig kompetanse

Skole
x/6 Lærertrainee år 2

Oppvekst
Onsdag 13/6 Infomøte City kino