Månedsoversikten viser obligatoriske tiltak som virksomheten skal delta på, se vår kursportal for fullstendig tilbud og detaljer

Felles
Fredag 4/5 Merkantilt Forum
Torsdag 24/5 Virksomhetsledermøte

Barnehage
Tirsdag 8/5 Nettverk for sosial og emosjonell kompetanse

Skole
Onsdag 23/5 Nettverk for PALS
Torsdag 31/5 Skoleledermøte

Oppvekst
Tirsdag 29/5 Utvidet ledersamling