Månedsoversikten viser obligatoriske tiltak som virksomheten skal delta på, se vår kursportal for fullstendig tilbud og detaljer

Felles
Torsdag 15/3 Virksomhetsledermøte
Torsdag 22/3 Lederforum - Sammen om Læringsløp Drammen

Barnehage
Tirsdag 13/3 Nettverk språklig kompetanse
Torsdag 22/3 PBID Styrermøte

Skole
Tors-fre 8.-9/3 Lærerspesialist  og guide i kollektivt læringsarbeid
Tirsdag 20/3 Nettverk for teknologicoacher
Fredag 23/3  Lærertrainee år 1

Oppvekst
Tirsdag 6/3 Utvidet ledersamling
Onsdag 21/3 Infomøte City kino