Månedsoversikten viser obligatoriske tiltak som virksomheten skal delta på, se vår kursportal for fullstendig tilbud og detaljer

Felles
Søndag til tirsdag 15.-17/10 Merkantilt Forum - studietur
Fredag 20/10 Virksomhetsledermøte
Torsdag 26/10 Lederforum - Sammen om Læringsløp Drammen

Barnehage
Onsdag 18/10 Styrermøte kommunale barnehager

Skole

Mandag 9/10  Veiledning for 1. og 2. trinn med Kåre Kverndokken
Tirsdag 10/10 Kursrekke for 1. og 2. trinn med Kåre Kverndokken - dag 2
Onsdag 11/10 Nettverk PALS
Tirsdag 17/10 Nettverk AKS/SFO - ansatte
Mandag 16/10  Veiledning for mellom-og ungdomstrinn med Kåre Kverndokken
Onsdag 18/10 Kursrekke for mellom-og ungdomstrinn med Kåre Kverndokken - dag 2
Fredag 20/10 Lærertrainee år 1
Fredag 27/10 Lærertrainee år 2
Tirsdag 31/10 Nettverk for teknologicoacher