Månedsoversikten viser obligatoriske tiltak som virksomheten skal delta på, se vår kursportal for fullstendig tilbud og detaljer

Felles
Tirsdag 12/9 Pedagogisk medarbeiderskole kull 1
Onsdag 13/9 Virksomhetsledermøte
Onsdag 13/9  Pedagogisk medarbeiderskole kull 5
Fredag 15/9 Merkantilt Forum
Tirsdag 19/9  Pedagogisk medarbeiderskole kull 3
Fredag 22/9  Høringsrunde helhetlig plan språklig kompetanse med ressurspersoner

Barnehage
Tirsdag 5/9 Introduksjonskurs Være sammen for nytilsatte 
Torsdag 7/9 Nettverk for sosial og emosjonell kompetanse
Torsdag 21/9 Nettverk for Lærlinger
Fredag 22/9 Styrermøte kommunale barnehager
Tirsdag 26/9 Introduksjonskurs Være Sammen nytilsatte og lærlinger
Onsdag 27/9 Faglig Forum for styrer/leder

Skole
Fredag 1/9 Lærerspesialister: Oppstartssamling, bli kjent og rolleavklaring (kl. 12-15)
Fredag 1/9  Lærertrainee år 2
Mandag 11/9  Kursrekke for 1. og 2. trinn med Kåre Kverndokken, dag 1
Tirsdag 12/9 Nasjonale prøver, forberede og gjennomføring av prøvene
Tirsdag 12/9 Nettverk for teknologicoacher
Tirsdag 26/9 Nettverk for AKS/SFO ledere
Torsdag 28/9 Skoleledermøte