Digital læring

Digital kompetanse

Kontaktpersoner

Barnehage, skole og oppvekst

Administrasjon Tilbud om virksomhetsbasert veiledning i bruk av Office365 på forespørsel Grunnleggende samhandling i office365 for ansatte (1 1/2 time veiledning i liten gruppe) se tilbud i kursportalen.

Spesialundervisning Se tilbud fra Frydenhaug skole og ressurssenter

Barnehage

Nettverk pedagogisk bruk av iPad 
Nybegynnere

Alle dager kl. 9-15
21-22/9 Nettverk iPad dag 1 og 2 
19/10 Nettverk iPad dag 3 
30/11 Nettverk iPad dag 4

Viderekommende
Alle dager kl. 9-12
2/11 Nettverk iPad dag 1
7/12 Nettverk iPad dag 2
18/1 Nettverk iPad dag 3
22/2 Nettverk iPad dag 4 

Digital arena barnehage 
8/3 Konferanse om lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy.
Sted: Kongsberg

Skole

Nettverk for teknologicoacher
Alle dager kl. 13-16

12/9  Rolleforståelse og arbeidsmetoder (O)
31/10 Felles planleggingsdag (O) flyttet fra 24/10
13/2 Arbeidsmetoder, del 2 (O)
20/3 Arbeidsmetoder, del 3 (O)
24/4 Arbeidsmetoder, del 4 (O)

Nettverk for digital læring
Alle dager kl. 13.30-16
25/10 Programmering i skolen samling 1
22/11 Programmering i skolen samling 2

Kurs
6/9 Kursrekke - pedagogisk bruk av office365 i skolen del 1
20/9 Kursrekke - pedagogisk bruk av office365 i skolen del 2

13/9 Kursrekke - lær å programmere med micro:bit
27/9 Kursrekke - makerspaceaktiviteter  - et steg videre med micro:bit

15/11 Knekk koden med iPad - kurs i programmering for småskoletrinnet
6/12 Knekk koden med iPad - kurs i programmering for mellomtrinnet

Oppvekst

Se tilbud fra Frydenhaug skole og ressurssenter .

Det anbefales å delta på nettverk for pedagogisk bruk av IPAD i barnehage og kurs rettet mot IPAD i skole