Fremragende læringsmiljø

Kontaktpersoner

Barnehage, skole og oppvekst

Barnehage

Lekbasert læring

28. november- Ny Rammeplan  - hva betyr det for deg?  (18-21)
29. november- Ny Rammeplan  - hva betyr det for deg?  (18-21)
29.11.17 Nettverkssamling Lekbasert læring for fokusbarnehagene kl 08.30-10.30
30. november- Ny Rammeplan  - hva betyr det for deg?  (18-21)

19.04.18 Nettverkssamling Lekbasert læring for fokusbarnehagene kl 08.30-10.30

Det blir erfaringsdeling på begge nettverkene.

Skole

Vurdering for læring
Kompetansesenteret tilbyr kurs (vitens- eller kompetansepåfyll) etter avtale med følgende forslag til titler;

 1. Grunnleggende forståelse for læringsfremmende vurdering, monitorering for utvikling
 2. Gode læringsmål og tilbakemeldinger av god kvalitet
 3. Egenvurdering og medvirkning i eget læringsarbeid
 4. Bevis for læring, hvordan finner vi det?
 5. Lærende tankesett
 6. Bruk av digitale verktøy for vurdering for læring, Showbie, OneNote, ClassNoteBook, Word/PPT
 7. Barn og unge leder sin egen utviklingssamtale
 8. Fagsamtalen
 9. Læringssamtalen
 10. Sluttvurdering

Av kapasitetshensyn vil det være en fordel om virksomheter samordner seg ved bestilling.

Mulige kursholdere: Svend, Jannicke, Joakim, Lise og Hilde

MOOC - Tilbud fra Høgskolen i Lillehammer; SkoleVFL:

http://www.mooc.no/course/skolebasert-vurdering-for-laering/

Dybdelæring
DLS - Tilbud fra LearnLAB

Nasjonale prøver
Hva er nasjonale prøver? - Introduksjonskurs for deg som skal ta nasjonale prøver om et eller flere år

Forberede og gjennomføre nasjonale prøver
5. trinn
8. og 9. trinn

Bruk av resultater - Workshop for deg som har gjennomført nasjonale prøver eller skal bruke resultater i underveisvurdering

Oppvekst

 Vurdering for læring
Kompetansesenteret tilbyr kurs (vitens- eller kompetansepåfyll) etter avtale med følgende forslag til titler;

 1. Grunnleggende forståelse for læringsfremmende vurdering, monitorering for utvikling
 2. Gode læringsmål og tilbakemeldinger av god kvalitet
 3. Egenvurdering og medvirkning i eget læringsarbeid
 4. Bevis for læring, hvordan finner vi det?
 5. Lærende tankesett
 6. Bruk av digitale verktøy for vurdering for læring, Showbie, OneNote, ClassNoteBook, Word/PPT
 7. Barn og unge leder sin egen utviklingssamtale
 8. Fagsamtalen
 9. Læringssamtalen
 10. Sluttvurdering

Av kapasitetshensyn vil det være en fordel om virksomheter samordner seg ved bestilling.

Mulige kursholdere: Svend, Jannicke, Joakim, Lise og Hilde

MOOC - Tilbud fra Høgskolen i Lillehammer; SkoleVFL:

http://www.mooc.no/course/skolebasert-vurdering-for-laering/

Dybdelæring
DLS - Tilbud fra LearnLAB

Nasjonale prøver
Hva er nasjonale prøver? - Introduksjonskurs for deg som skal ta nasjonale prøver om et eller flere år

Forberede og gjennomføre nasjonale prøver
5. trinn
8. og 9. trinn

Bruk av resultater - Workshop for deg som har gjennomført nasjonale prøver eller skal bruke resultater i underveisvurdering