Fremragende ledelse

Kontaktpersoner

Barnehage, skole og oppvekst

Virksomhetsledermøter
Alle dager 8:30 - 15:30
24. august
13. september
20. oktober
23. november
14. desember
1. februar
15. mars
19. april
31. mai
7. juni

Lederforum - Sammen om Læringsløp Drammen (for alle ledere)
Alle dager 8:30 - 15:30
26. oktober
23. november
3.-5. januar (Vinterseminar)
22. mars

Barnehage

Faglig forum
27. september
22. februar
25. april

Styrermøter kommunale barnehager
23. august
22. september
17-19. oktober (Studietur til Danmark)
15. november
15. desember
3. januar
24. januar
14. februar
21. mars
18. april
23. mai
13.-14. juni

Nettverk for private barnehager i Drammen
24. august
28. september
26. oktober
30. november
15. desember
24. januar
22. februar
22. mars
25. april
31. mai

Skole

Skoleledermøter
Alle dager kl. 12 - 16
31. august
28. september
26. oktober
25. januar
22. februar
22. mars
26. april
31. mai

Oppvekst

Utvidet ledermøte

Datoer kommer