Fremragende profesjonsutvikling

Kontaktpersoner

Barnehage

27/10 Nettverk for Menn i barnehage (12-15) Futurum

Barnehagekonferansen 2018 (MIB Buskerud)

Skole

Lærertrainee år 1 (09-15)

25/8  Klasseledelse 
20/10 Hjem/skole/foreldremøtet
8/12 Den gode time 
2/2  Sosial kompetanse
23/3 Tema avtales senere

Lærertrainee år 2 (11-14)

1/9  Vurdering for læring, del 2 
27/10 Når vanlig pedagogikk ikke nytter
1/12 Digi-day
9/2 Arbeid med resultater
6/4 Tema avtales senere

Mentorsamling
11/1 Kollegaveiledning (del 1)
26/4 Kollegaveiledning (del 2)

Lærerspesialister

1/9 kl. Oppstartsamling, bli kjent og rolleavklaring (12-15)
 
30.-31/10 Nasjonal samling for lærerspesialister, skoleledere, skoleeier og tillitsvalgtrepresentant

9.-10/11 Lærerspesialist og guide i  kollektivt læringsarbeid, 2 dagers samling
kl. 09.00 dag 1 til kl 15.00 Sted: Utenfor Drammen

8.-9/3 Lærerspesialist  og guide i kollektivt læringsarbeid, 2 dagers samling
kl. 9-15 begge dager. Sted: Kompetansesenteret 
 
Juni 2018 Erfaringsdeling og veien videre for år 2

Oppvekst