Fysisk aktiv læring

 

Kontaktperson

Barnehage, skole og oppvekst

Arbeidsgruppe: utarbeidelse av kompetansebeskrivelser og tiltak

Vår 2018

Arbeidsgruppe: helhetlige lokal læreplan i svømming

1/9 første møte, arbeidsgruppe

 

Arbeidsgruppe: fysisk aktiv læring - utarbeidelse av opplegg som kan legges i ASK-basen

Vår 2018

Barnehage

Inspirasjonsøkt - Minirøris
For ansatte i barnehage, SFO og AKS.
1 times inspirasjonsøkt i bevegelsesprogrammet Mini-røris.

Skole

Trivselslederprogrammet
22/8 Nettverksmøte
13/9 Lekekurs
14/9 Lekekurs
15/9 Lekekurs
17/1 Lekekurs
18/1 Lekekurs
19/1 Lekekurs

Nettverk for barnetrinnslærere
20/9 Bruk av utstyr til fysisk aktiv læring
Vår 2018 Bruk av Aball1

Nettverk for ungdomstrinnslærere
7/11 Fagfornyelsen av kroppsøving, interkommunalt samling for alle kroppsøvingslærere
x/2 Sluttvurdering i kroppsøving

Livredningsprøve
7/9 Pulje 1 og 2
14/9 Pulje 3 og 4

Oppvekst