Innovasjon, kreativitet og entreprenørskap

Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet

Kontaktperson

Barnehage, skole og oppvekst

Barnehage

Skole

First Lego League 
Oktober - dommerkurs
5/11 Kurs for lærere/prosjektledere (Kl. 8.30-14.30)
11/11 Lokal finale i Drammen 

Les mer på www.hjernekraft.org

Oppvekst