Aktivitetskatalogen 2017-18

August   September   Oktober   November   Desember   Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni

Livsmestring

Kontaktperson

Barnehage, skole og oppvekst

Aktiviteter på dette området er under utvikling.

Barnehage

Skole

Læring for livet nettverk v/Jon Espen Palm (Hilde) 

22/9 kl. 12-15.30

13/10 kl. 12-15.30

3/11 kl. 12-15.30

Flere datoer avtales etterhvert

Utvikling og implementering av opplæringsmoduler.Karriereveiledere, sosiallærere, andre ressurspersoner (S) Kan utvides til å gjelde lærere som jobber med Læring for livet  

Oppvekst

Læring for livet nettverk v/Jon Espen Palm (Hilde) 

22/9 kl. 12-15.30

13/10 kl. 12-15.30

3/11 kl. 12-15.30

Flere datoer avtales etterhvert

Utvikling og implementering av opplæringsmoduler.Karriereveiledere, sosiallærere, andre ressurspersoner (S) Kan utvides til å gjelde lærere som jobber med Læring for livet