Matematisk kompetanse

Kontaktperson

Barnehage, skole og oppvekst

Spesialundervisning
Se tilbud fra Frydenhaug skole og ressurssenter

Barnehage

25/10  Matematikk og fysisk aktivitet for bhg + 1.-4. trinn (13.30-16.00- Matematikkbølgen)

Skole

25/10  Matematikk og fysisk aktivitet for bhg + 1.-4. trinn (13.30-16.00- Matematikkbølgen)

Nettverk barnetrinn
13/9   Nettverk for barnetrinn - Forebygging av matematikkvansker, Bjørnar Alseth
01/11 Nettverk for barnetrinn - Veier til algebra, Svend Eidsten
24/1   Nettverk for barnetrinn - Måling i matematikk & naturfag, Svend Eidsten
11/4  Nettverk for barnetrinn - Problemløsning og rike oppgaver, Svend Eidsten

Nettverk ungdomstrinn

 5/9   Nettverk for ungdomstrinn - Kikora og Geogebra, Tommy Nordby (Kikora)
5/12 Nettverk for ungdomstrinn (ny dato)
16/1   Nettverk for ungdomstrinn (ny dato)
10/4   Nettverk for ungdomstrinn

 

 

Oppvekst

Nettverk barnetrinn
13/9   Nettverk for barnetrinn - Forebygging av matematikkvansker, Bjørnar Alseth