Merkantilt forum

Torsdag 17/8 - Obligatorisk deltakelse på Kick-off i Drammenshallen, heldags

Torsdag 24/8 - Tilbud om workshop for nytt skoleår i Oppad kl. 12 - 16

Fredag 15/9 - Personalarbeid i RPW, heldag

Søndag - tirsdag 14/10 - 17/10 - Kvalitetsutvikling for støtteprosesser i Læringsløp Drammen, Studietur til Amsterdam

Fredag 10/11 - Digital saksbehandling med byarkivet, heldag

Fredag 8/12 - Økonomiseminar med julelunsj, heldag

Fredag 16/3 - Status prosjekt forvaltningskontor og arbeid med rollebeskrivelse for skolesekretærrollen

Fredag 13/4 - Opprydding i journalsaker i sakarkivsystem og løypemelding fra  anskaffelse av nytt arkivsystem

Fredag 4/5 - Nytt skoleår, nye muligheter. Løypemelding nye anskaffelser og dataflyt og viktigheten av korrekt data.

Onsdag 20/6 - Workshop - nytt skoleår i Oppad

Kontaktperson