Sosial og emosjonell kompetanse

Kontaktpersoner

Barnehage, skole og oppvekst

26/10 Ledermøte - Høringsrunde 2 på helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse v/prosjektledelsen (kl. 12.00-16.00) Styrere, virksomhetsledere, skoleledere (O).

Toårig  Marte Meo kollegaveilederutdannelse (2016-18)

Spesialundervisning Se tilbud fra Frydenhaug skole og ressurssenter

Barnehage

Være Sammen introduksjonskurs v/ressursveildere i Være Sammen 5/9, 26/9 kl. 08.30 – 11.30 Nytilsatte, lærlinger (O)

Nettverk - Sosial og emosjonell kompetanse 7/9, 21/11, 6/2 og 8/5 kl. 08.30-11.30 Styrer eller Være Sammen-ansvarlig i barnehagen (O)

Veilederkurs Være Sammen (4 samlinger) 12/10, 13/10, 30/11, 1/12 Pedagoger

Ressursveilederoppdrag Være Sammen  20 barnehager får veiledning i løpet av barnehageåret 2017/2018. Barnehagene velges ut fra innmeldt behov/ønske.

 

Skole

PALS nettverk v/Ny PALS ansvarlig 11/10, 22/11, 14/2, 23/5 (Kl. 13.30-16.00) PALS ansvarlige (O)

Læring for livet nettverk v/Jon Espen Palm (Hilde)  22/9 kl. 12-15.30 13/10 kl. 12-15.30 3/11 kl. 12-15.30 Flere datoer avtales etterhvert

Utvikling og implementering av opplæringsmoduler. Karriereveiledere, sosiallærere, andre ressurspersoner (O) Kan utvides til å gjelde lærere som jobber med Læring for livet  

Oppvekst

PALS nettverk v/Ny PALS ansvarlig 11/10, 22/11, 14/2, 23/5 (Kl. 13.30-16.00) PALS ansvarlige (O)

Læring for livet nettverk v/Jon Espen Palm (Hilde)  22/9 kl. 12-15.30 13/10 kl. 12-15.30 3/11 kl. 12-15.30 Flere datoer avtales etterhvert

Utvikling og implementering av opplæringsmoduler. Karriereveiledere, sosiallærere, andre ressurspersoner (O) Kan utvides til å gjelde lærere som jobber med Læring for livet

Være Sammen introduksjonskurs v/ressursveildere i Være Sammen 

5/9 kl 08.30 – 11.30 

26/9 kl 08.30 – 11.30  

Nettverk - Sosial og emosjonell kompetanse  7/9 kl 08.30-11.30  

21/11 kl 08.30-11.30 

6/2 kl 08.30-11.30  

8/5 kl 08.30-11.30