Aktivitetskatalogen 2017-18

August   September   Oktober   November   Desember   Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni

Språklig kompetanse

Språklig kompetanse

Kontaktpersoner

Barnehage, skole og oppvekst

Pedagogisk medarbeiderskole (O)
For pedagogiske medarbeidere i barnehage, skole, SFO og AKS
Kullene har samlinger gjennom hele året - oversikt over datoer finner du her

Høring helhetlig plan språklig kompetanse (O)
22/9 Høring og workshop for lærerspesialister og ressurspersoner: Kl. 08-11
23/11 Høring for ledere i barnehage, skole og oppvekst: Kl. 12-16

Spesialundervisning
Se tilbud fra Frydenhaug skole og ressurssenter

Barnehage

Nettverk språklig kompetanse
For ressurspersoner  språk i barnehage og senter for oppvekst(obligatorisk) pedagogiske ledere og styrere i barnehagen (valgfritt)
Alle dager kl. 8.30-12
5/12 Språkutvikling og språkarbeid
13/3 Flerspråklighet som ressurs
5/6  Monitorering for utvikling 

Tras- digital
Kl. 8.30 -15.30

14/11 TRAS - digital For ansatte i barnehage og senter for oppvekst

Skole

Strukturert begrepslæring 
6/9 - Begrepslæring for flerspråklige: Kl. 13.30-16.00
29/11 - Bruk av digitale verktøy: Kl. 13.30-16.00

Kåre Kverndokken for 1. og 2. trinn (O)
11/9 - Kursdag 1: Kl. 9-15.30
 9/10 - Veiledning 
10/10 - Kursdag 2: 9-15.30

SOL systematisk observasjon av lesing
19/9  Kom i gang med SOL - en introduksjon til metoden: Kl. 13.30-16.00

Kåre Kverndokken for mellomtrinn og ungdomstrinn (O)
29/8 - Kursdag 1: Kl. 9-15.30
16/10 - Veiledning
18/10 - Kursdag 2:Kl.  9-15.30
  8/1 - Veiledning
10/1 - Kursdag 3: Kl. 9-15.30

Nettverk barnetrinn (O)
21/2 - Tema: Helhetlig plan for språklig kompetanse: Kl. 13.30-16.00

Nettverk ungdomstrinn (O)
20/3 - Tema: Helhetlig plan for språklig kompetanse: Kl. 13.30-16.00

Skriv ut en oversikt her

Oppvekst

Språklig kompetanse i Læringsløp Drammen
31/8 Bruk av Språkløyper kl.09-12

SOL systematisk observasjon av lesing
19/9  Kom i gang med SOL - en introduksjon til metoden

Nettverk språklig kompetanse
For ressurspersoner  språk i barnehage og senter for oppvekst
Alle dager kl. 8.30-12
5/12  Språkutvikling og språkarbeid 
13/3  Flerspråklighet som ressurs
5/6  Monitorering for utvikling

Tras- digital
14/11 TRAS - digital For ansatte i barnehage og senter for oppvekst kl 8.30-15.30