Systemforutsetninger

Kontaktpersoner

Barnehage, skole og oppvekst

Ressursmobilisering

Blåtimen
http://www.godset.no/om-klubben/samfunnsansvar/blatimen

"I samme båt III" for idrett/frivillighet, vei/natur/idrett og oppvekstfeltet 
14.-16.september på Københavnbåten.  

Profesjons- og ledelsesnettverk

Nettverk for Marte Meo kollegaveiledere  
26/10 kl.09.30-11.30 
Erfaringsutveksling og deling av filmer fra praksisfeltet

 

 

Barnehage

Profesjons- og ledelsesnettverk
Ledelse

- Profesjonsutvikling

 

Skole

Sonesamarbeid
Virksomhetene planlegger egne sonemøter i samarbeid med soneveileder

Profesjons- og ledelsesnettverk
Ledelse

- Merkantilt Forum

- Profesjonsutvikling

 

Forsterkingstiltak
- Aktivitetsskolen
- Sommerskolen

 

Oppvekst