«Å hoppe på air –tracken var best! Og Do-sisten!» 

Skrevet den 11. juni 2018 av Barnehage Bevegelsesglede Fysisk aktiv læring Ressursmobilisering

Et lokalsamfunn representert ved barnehage eller skole og frivillighet som innretter seg mot felles mål, har gode sjanser for å lykkes. Gjennom siste års samarbeid har idrett og skole satt aktive og glade barn med solid sosial tilhørighet, innenforskap og talentutvikling som sin felles målsetting. (Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet) 

Samarbeidet mellom Drammen Ballklubb og barnehagene er et godt eksempel på hvordan det beste fra idretten og det beste fra barnehagen kan inspirere og gi rom for nye utfordringer og nye mestringsopplevelser.
Noen av barna forteller om opplevelsene sine her:

Bra, sa Abdullah. Det var gøy å leke «rydde hagen» – da skulle vi trille baller ut fra hagen for å gjøre hagen ren og fin! 

Det var skikkelig bra å klatre, hoppe på trampolina, hoppe på air-tracken, det var skikkelig koselig, sa Arman! 

Jeg synes alt sammen har vært bra og fint og gøy! Å klatre på klatreveggen og gå ned igjen – og å hoppe på air-tracken var best! Og do-sisten, sa Leon! 

Det var det at vi skulle dra halen av hverandre – og da vi kunne gjøre hva vi ville, sa Ema. Og så hoppe på air – tracken – og på danserommet da vi skulle leke at han skrudde på tv og han Magnus sa hva vi skulle gjøre. 

Det var gøy at vi skulle gå på bussen og til motorikkhallen, og å trene og spise mat der, sa Ahmad. 

Etter at motorikkhallen på Øren åpnet for aktivitet har barnehagebarna i nærmiljøet hatt glede av spennende lek- og læringsøkter sammen med DBK sine aktivitetsledere. Barna har deltatt på 5 ukentlige økter – hvor det legges opp til aktivitetsglede, utfordringer å strekke seg etter, progresjon og allsidig bevegelsesrepertoar. 

De tidlige aktivitetserfaringene har som mål å danne utgangspunkt for all seinere aktivitetsglede, mestringsforventning, trygghet, selvtillit og et allsidig bevegelsesrepertoar. Det er viktig at barna har lært seg å like å være aktive, er trygge i samspill med andre og mestrer grunnleggende bevegelse i ulike aktivitetsmiljøer. 

Vi gleder oss over å fortsette samarbeidet med DBK til høsten. 480 nye barnehagebarn kan glede seg til morsomme aktivitetsøkter sammen med aktivitetslederne på Øren.
Vi har flere spennende samarbeidsprosjekter rundt aktive lokalsamfunn og fysisk aktiv læring i barnehagen i støpeskjeen, og gleder oss til å helhetlig jobbe videre med ressursmobilisering for å fremme aktive, glade barn med solid sosial tilhørighet.

Alle Foto: Rune Folkedal / Drammens Tidende