Å samles rundt noe felles!

Skrevet den 21. desember 2016 av Barnehage Digital læring Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet Språklig kompetanse

Om bruk av iPad i det pedagogiske arbeidet i barnehagen – erfaringer så langt.
Vi startet høsten 2016 med å samle barnehageansatte i Drammen til et nettverk for pedagogisk bruk av iPad i barnehagen. Målsetningen med nettverket er utvikling av pedagogisk praksis, og utforsking av hvordan iPad kan forenkle, fornye og forbedre arbeidet med språklig kompetanse. Samlingene har vært preget av lave terskler og stor takhøyde; leik, prøving, feiling, utforsking av muligheter. Frustrasjon, latter og læring i skjønn forening.

Nettverkets innhold har hatt fokus på å formidle hvilke muligheter som iPad og et utvalg programvare kan gi, og i møte med kompetente pedagoger ser vi at magi oppstår! Pedagogene finner fort muligheter og relevans for det pedagogiske arbeidet, og setter dette inn i den riktige kontekst når de kommer tilbake på jobb med barna. På siste nettverkssamling kunne vi virkelig feire! Samlingen besto av erfaringsdeling av beste praksis. Deling av fortellinger om hvordan bruk av iPad har beriket og støttet pedagogisk arbeid. Forenkling, fornying og forbedring av lek og læringsmiljø.  Det er lett å la seg inspirere og lære av i eget arbeid på vei mot neste praksis.

bilde-1

Barn i Fjell barnehage samarbeider om å løse en kode-utfordring.

 

bilde-2

https://evabra.wordpress.com/mooc/modul-1-du-en-drommelaerer/modul-1-digital-kompetanse/

Utvikling av egen og barnas digitale kompetanse

Kompetanseheving hos pedagoger og pedagogiske medarbeidere får først effekt når ny praksis prøves ut, og vi ser en endring i barnas lek og læringsmiljø.
Pedagogene i drammensbarnehagen har gjennom nettverket delt praksisfortellinger som er lett å knytte til Eva Bratvolds modell om Digital kompetanse.
Vi deler her noen betraktninger fra barnehagene – knyttet opp til Bratvolds modell;

Redskapskompetanse

For å kunne betjene verktøy er vi avhengige av å gjøre oss kjent med funksjoner og muligheter. For iPad dreier det seg om grunnleggende kjennskap til  knapper, kommandoer og navigering mellom apper.  Pedagogene forteller om hvordan de selv har arbeidet med å gjøre seg kjent med  verktøyet, og hvordan de har latt barna gjøre seg kjent med redskapet.

bilde-3

Den analoge og digitale verden komplementerer, utfyller og beriker barnas lek og læringsmiljø i Nordby gård barnehage

 «Til nå har vi vært i en startfase hvor vi har introdusert barna for iPad. De fleste av barna måtte læres opp i hvordan en berøringsskjerm fungerer.»

«Vi har fra starten av vært veldig tett på barna når vi tar i bruk iPad slik at de til enhver tid får muligheten til å søke hjelp av en voksen. En voksen har da også vært veileder, spesielt de første ukene, slik at barna fikk bli kjent med hvordan de brukes og hvilke apper vi arbeider med. Gradvis har vi sett at barna blir mer og mer selvstendige med iPaden.»

Problemløsning

Vi vet at en viktig kompetanse som barna våre vil ha behov for å mestre i sitt fremtidige arbeidsliv er ferdigheter i å være løsningsorientert og utholdende i forhold til å håndtere utfordringer. Dette stiller krav til de ansatte som møter barnet her-og-nå.

«Vi ser at barna er gode på å samarbeide både i den kreative prosessen og i det praktiske arbeidet. De har stadig nye ideer som de vil prøve ut. De er lærevillige og har tilegnet seg endel nytt både når det gjelder språk, iPad som verktøy  og om selve prosessen med det å lage animasjonsfilm.(…) de snakker sammen om handlingen i filmen og fordeler oppgaver seg imellom.»

bilde4

Samarbeid om problemløsning i Fjell barnehage

 Samarbeid og deltakelse

Globalt og nasjonalt sett kan man si at digitale ferdigheter er avgjørende for å sikre medborgerskap og gode demokratiske prosesser – og i et mikroperspektiv i barnehagen gir pedagogene et klart bilde av hvordan det digitale mediet støtter opp om viktige elementene innen sosial kompetanse.

«Ved bruk av ipad lærer barna at de må ta hensyn til hverandre, de kan bruke den som inspirasjon til lek, læring og undring. Ved å bruke de ulike appene/ internett kan barn og voksne samarbeide og bygge relasjoner ved å ha fokus på de samme tingene. Guttene har tatt bilder og ventet på tur, men s den andre har tatt bilder.  De har kommunisert og fortalt hva de har gjort og hva de har tatt bilder av.»

Kreativitet og utforskning

Det ligger i barnehagebarnas natur å utforske og leve ut sin iboende kreativitet. Loris Malaguzzi setter ord på denne kraften gjennom sitt dikt «Ett barn har hundra språk», og vi pedagoger utfordres daglig i å la barna få oppdage og utforske en verden som går utover våre egne definerte rammer.

«Barna får utfolde seg på en helt annerledes måte i leken, ved å tilføye et nytt element som Ipaden, hjelper dette barnas egne tanke prosesser om hvordan leken kan utvikle seg videre. Når en situasjon er blitt tatt bilde av eller filmet, kan barna gå tilbake til den sitasjonen og gjenskape øyeblikket. De får muligheten til å endre noen av senarioene som oppstår i fortellingen, og endrer det i leken. De samspiller mer om hvordan leken skal utfolde seg og hvordan de selv opptrer med de andre rundt seg.»

Å berike det pedagogiske repertoaret for å kunne frigjøre og realisere det enkelte barns fulle potensial

I det pedagogiske arbeidet er vi avhengige av et bredt repertoar både når det gjelder verktøy og metoder – for å kunne frigjøre det enkelte barns fulle potensial. Etter nettverkets 4 samlinger gleder vi oss over å se hvordan pedagogenes praksisfortellinger viser til en reell utvikling av lek og læringsmiljø – en forenkling, forbedring og fornying av lek- og læringsmiljø. Følgende lille fortelling er en suksesshistorie om hvordan et enkelt digitalt verktøy kan være døråpner for grunnleggende relasjonsarbeid:

«I september startet et barn på 2 år hos oss, hun er av afrikansk opprinnelse og hadde gått et år i barnehage i Nord Norge. Vi følte at vi ikke fikk noe særlig kontakt med dette barnet, hun fulgte med på rutinesituasjoner og gjorde alle disse tingene som vi forventer, men vi visste ikke om hun «fulgte med flokken» eller om hun forstod språket. Når vi snakket med henne fikk vi ikke noe svar, ikke noen reaksjon som tydet på at hun forstod hva vi sa.

Etter kurset hvor vi ble presentert Språkkista kom jeg tilbake til barnehagen, og i en stille stund ville jeg vise de andre ansatte mulighetene i denne appen. De barna som var våkne flokket seg rundt for å følge med, men denne jenta ville ikke komme bort. Vi oppdaget at hennes morsmål var tilgjengelig i appen, og bare for moro skyld og nysgjerrighet flyttet vi oss innenfor hennes hørevidde, så begynte vi å trykke på ulike bilder. Jenta stoppet opp, snudde seg mot oss, kom bort, pekte på et bilde på iPad og sa: «Nei, det der er mage» med full dialekt! Etter denne episoden har jenta åpnet seg mer og mer, og hun snakker som en foss, har et stort repertoar på sanger, og kan føre samtaler. Og vi som var usikker på om hun i det hele tatt hadde verbalt språk..»