Å være der barnet er – om digital læring og språklig kompetanse

Skrevet den 28. september 2016 av Barnehage Digital læring Sosial og emosjonell kompetanse Språklig kompetanse

Barnets evne og muligheter til språk og kommunikasjon starter allerede i mors mage. Barnet lytter til lyder omkring seg og responderer med spark og bevegelse. Når barnet har kommet til verden og blikk-kontakten med foreldrene etableres legges den viktige grunnsteinen for barnets språkutvikling og kommunikasjon.

Barnets videre utvikling er avhengig av de nære voksnes sensitivitet for signaler barnet gir. Voksne som klarer å legge merke til forskjellen på gråt som signaliserer sult, tretthet eller behov for stimuli eller en ny bleie. Voksne som er der hvor barnet er og evner å tolke barnets signaler og agere i tråd med barnets kommunikative uttrykk.

peek-a-boo

Kilde: http://saiconnections.com/wp-content/uploads/2015/11/peek-a-boo-baby.jpg

Barnet som kommer til oss i barnehagen har behov for å møte voksne med samme grad av tilstedeværelse og sensitivitet.  Barnet trenger voksne som bekrefter og anerkjenner barnets behov og utrykk. Voksne som kan støtte barnet der hvor det er med et varmt blikk, et inkluderende fang, ord som viser at jeg forstår deg og bryr meg om akkurat deg –fordi du er deg.  Samtidig må de voksne i barnehagen by på et spennende og utfordrende miljø å leke og lære i – slik at barnet kan få mulighet til å utforske sitt fulle potensial.

Barna våre vokser opp i den digitale tidsalder – og vi erfarer at barn som kommer til oss i barnehagen har en digital kompetanse som langt overskrider de voksnes.

baby

Kilde: https://www.i1.creditdonkey.com/image/1/baby-ipad.jpg

Hva gjør det med oss? Blir vi redde? Blir vi provoserte? Er vi fristet til å tenke at det digitale er en trussel for barnet selv, og den sosiale utviklingen som vi vet er så viktig? Kobler vi oss på – eller tar vi avstand? Er vi der barnet er?

 

Kapasitetsbygging og beskrivelse av beste praksis.

Kompetansesenteret kjører gjennom høsten 2016 en rekke workshops for å gi faglig påfyll og inspirasjon til bruk av iPad i det systematiske språkarbeidet med barn i barnehagen.

Samtidig kjører vi også en pilot med 13 lærelystne barnehager som prøver ut iPad i prosjektarbeid med barn. Piloten har som formål å arbeide frem til en beskrivelse av beste praksis for bruk av digtale verktøy i det pedagogiske arbeidet. Vi vil presentere noen av våre erfaringer på konferansen Digital Arena Barnehage, som finner sted i Drammen 23. mars 2017.  For mer info: http://www.imtec.org/dab/

Vi er i gang!!

I Læringsløp Drammen satser vi på digital læring og språklig kompetanse. Forrige uke samlet vi drøyt 100 entusiastiske barnehagefolk på kompetansesenteret. Ansatte i Drammensbarnehagen utforsker og utvikler sin kompetanse for bruk av iPad som pedagogisk verktøy for å forbedre, forenkle og fornye pedagogisk praksis. Denne kompetansen gjør det mulig å være en sensitiv og tilstedeværende voksen for barnet som utforsker sin verden i den digitale tidsalder. Denne kompetansen er nødvendig for å kunne utvide barnets perspektiver og by på et helhetlig lek og læringsmiljø hvor kreativitet, samhandling, lek og innovasjon ligger til grunn for vårt systematiske språkarbeid.
ipad

– tørste på ny kunnskap om bruk av digitale verktøy og ivrige etter å prøve ut hvordan bruk av iPad kan bidra som støtte i det pedagogiske språkarbeidet.

 

Etter et par arbeidsøkter på kurset ble deltakerne spurt om å vurdere hvordan det de hadde lært var relevant for arbeid med barna. Svarene oppsummeres fint i denne ordskya:

pres