Aktivitetsskolen i Drammen Kommune- pilotprosjekt ved Brandengen skole og Fjell skole.

Skrevet den 10. oktober 2016 av 1.-4. trinn Aktivitetsskole Ressursmobilisering

Høsten 2016 startet en ny spennende satsing i Læringsløp Drammen: Aktivitetsskolen.
Aktivitetsskolen piloteres dette skoleåret ved 1. trinn på Brandengen skole og Fjell skole. Kommende skoleår skal hele 1.-4. trinn ved Brandengen skole og Fjell skole få mulighet til å delta på Aktivitetsskolen, som er skolenes nye skolefritidsordning.

Aktivitetsskolen Drammen ledes som et 4 årig prosjekt i Drammen Kommune. Aktivitetsskolen er plassert som et forsterkningstiltak i Læringsløp Drammen- Å lykkes i hele læringsløpet. I løpet av fire år skal det rulles ut Aktivitetsskoler ved alle barneskolene i Drammen. I Aktivitetsskolen skal barna møte læringsstøttende aktiviteter og et styrket aktivitetstilbud.

aksMålsettingen med prosjektet er å:

  • Motvirke sosiale forskjeller
  • Bedre integreringen
  • Øke det faglige læringsutbyttet i skolefritidsordningen
  • Øke deltakelsen i skolefritidsordningen

 

Innholdet i Aktivitetsskolen er organisert rundt læring innenfor disse områdene: språk AKS, aktive AKS, utforskende AKS og sosiale AKS.

Barna på Brandengen og Fjell får dette skoleåret et tilbud som skal evalueres og danne grunnlag for den fremtidige Aktivitetsskolen i Drammen Kommune. For familier med samlet inntekt under 417.000,- er tilbudet gratis. I år får barna tilbud om blant annet minimum 30 min fysisk aktivitet hver dag, høytlesning hver dag og læringsstøttende aktiviteter. Det er fortsatt stor fokus på det sosiale i skolefritidsordningen, og man legger inn læring som en naturlig del av det å gå på Aktivitetsskolen. Om kort tid får alle barna på Aktivitetsskolen på Fjell og Brandengen servert varm mat hver dag på Aktivitetsskolen.

Deltakelsen så langt har vært god, deltakelsen er på 75 % ved Brandengen skole, og Fjell skole har 64 % deltakelse. De siste fem årene har disse skolene en deltakelse på henholdsvis 65 % og 39 % på samme tidspunkt. Fjell skole får tilknyttet idrettskonsulent fra Drammen Idrettsråd om kort tid. Idrettskonsulenten skal bidra til økt samarbeid med idretten og sørge for god aktivitet i skolefritidsordningen.

Ressursmobilisering er viktig for å få til en god skolefritidsordning, og det er mange gode krefter lokalt som kan knyttes inn mot Aktivitetsskolens innhold fremover.

Mye spennende er på gang, Drammen Kommunes nye skolefritidsordning er i «støpeskjeen».