Andemor og barna

Skrevet den 24. oktober 2019 av Aktivitetsbank Bevegelsesglede Fysisk aktiv læring

Aktivitet for bevegelse, samarbeid, felles opplevelse, glede, spenning, oppfatte og følge regler og instrukser og alle kan delta på sin måte:)
Aktivitet sendt inn av Solhaugen barnehage

Aktivitet for bevegelse, samarbeid, felles opplevelse, glede, spenning, oppfatte og følge regler og instrukser og alle kan delta på sin måte:) 

Bilde av ukjent opphav merket med fribrukslisens

Slik gjør du:

En, to eller tre barn eller voksne er andemor. De er i en ring på midten av et område i skogen et uteområde. Barna og evt. Voksne som er med i leken gjemmer seg rundt om i området, men ikke lengre unna enn at andemor kan se dem uten at de forlater ringen de står i. Andemor må bevege seg det hun kan i ringen, strekke seg høyt og lavt for å se etter andeungene sine som har gjemt seg rundt om i nærheten. Når man er sett må man komme frem å stå og vente til alle er funnet. Det er viktig at man ikke hjelper andemor og klarer å holde på hvor de andre har gjemt seg. Når alle er funnet bytter man på hvem som er andemor. 

Utstyr: 

Merke av på bakken hvor området til andemor er slik at man ikke går utenfor område man må holde seg innenfor, barn og voksne.