Aron TV

Skrevet den 30. mai 2017 av Digital læring Fremtidens kompetanse Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet Skole

Hvorfor tenker en skole at det er lurt å lage sin egen lille TV-kanal på sosiale medier og hvorfor er det elevene som skriver blogginnlegget om dette selv?

Hovedideen bak AronTV er at det skal være av elever for elever.  Den skal skape samhold på en skole i vekst, og bygge broer og koblinger mellom læringsarbeidet som foregår på de ulike trinnene. Den er et av våre svar på Læringsløp Drammen og den berører hovedmodellen for Læringsløpet på en bred og mangfoldig måte.

AronTV styrker kjernekompetansene og gir mulighet for ressursmobilisering gjennom sine historier fra skolehverdagen. Historier som elever, foresatte og andre rundt oss vanligvis ikke får mer enn delvis innsyn i. Gjennom elevenes stemme settes det ord og bilder på store og små hendelser. Det gir grunnlag og muligheter for gode samtaler mellom elever, men også mellom elever og deres foresatte.

Arbeidet med AronTV ivaretar også livsmestrings-  og fremtidens kompetanse. Dette perspektivet får elevene frem på en god måte gjennom sitt blogginnlegg som følger under. I forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet ble det gjort mye godt arbeid med å bryte ned de store komplekse kompetansemålene til små konkrete læringsmål som kunne fylles inn på ukeplaner. Dette har vært viktig arbeid, men det er også viktig å forstå og legge til rette for at elever kan få vise sin kompetanse som det bredt sammensatte, komplekse konseptet det egentlig er. I Stm.meld 28 (2015-2016) beskrives kompetanse som noe som inneholder mange elementer. Kompetanse beskrives videre som det å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tekning.

Vi skal utdanne for fremtiden og med dette sitatet fra OECD’s beskrivelse av ferdigheter for det 21. århundre og OECD’s forståelse av kompetansebegrepet, lar vi elevenes stemme komme frem.

A competence is more than just knowledge or skills. It involves the ability to meet complex demands, by drawing on and mobilising psychosocial resources (including skills and attitudes) in a particular context. For example, the ability to communicate effectively is a competence that may draw on an individual’s knowledge of language, practical IT skills and attitudes towards those with whom he or she is communicating (Rychen & Salganik, 2003). (http://bizmooc.eu/papers/lll-competences/)

Blogginnlegget elevene har skrevet er helt deres eget. Det eneste jeg har gjort er å sette ord og fraser i teksten deres i kursiv. Tydelige signalord som gleder oss og som viser nettopp kompetanse og ikke minst læringsglede.

Skrevet av Lena Kilen rektor på Aronsløkka skole.

AronTV

Hei! Vi er fire elever fra 7.trinn på Aronsløkka skole. Vi skal fortelle litt om et spennende opplegg vi har på skolen vår, kalt Aron-TV. Aron-TV er en slags TV-sending, som elevene på 7.trinn har ansvaret for. Det kommer en film annenhver uke, hvor vi deler hverdagen vår her på Aronsløkka. Vi elever er ansvarlige for å få filmen ferdig, og vi må selv ta initiativ til å jobbe både i friminutt og i enkelte timer. Kriterier for hva episoden skal inneholde har lærerne og elevene laget sammen. I en typisk episode intervjuer vi elever og lærere, og filmer noen hendelser fra de to ukene. Det var vår egen lærer som startet prosjektet høsten 2016. Etter det har det hittil blitt laget rundt 12 episoder, både fra vanlige uker og ekstra spesielle hendelser. Alle på 7.trinn har fått være med å lage minst én episode.

Hvordan lager vi Aron-TV?

Når en gruppe skal begynne å lage Aron-TV, har de som regel et gruppemøte sammen med læreren vår, hvor de deler ideer og legger en plan for arbeidet de neste to ukene. Filmen begynner med en fast intro, med bilder fra skolegården og presentasjon av gruppa. Som regel følges introen opp av noe vi kaller «Fem i skolegården». Der stiller vi fem elever det samme spørsmålet, og passer på å ha variasjon i klassetrinnene. Personvern er veldig viktig for oss, så det er rutine å sjekke listen over elever som ikke kan bli filmet før vi legger ut episodene. På Aronsløkka skjer det mye gøy, derfor inneholder episodene ofte flere klipp fra klasserom eller andre begivenheter her på skolen. Da gir vi litt informasjon om opplegget, og spør lærere eller elever om deres meninger. Noen ganger får vi også spesielle besøk fra for eksempel den kulturelle skolesekken, og det er grunn til et lite innslag i Aron-TV det også. Vi avslutter på samme måte som vi begynner, med bilder fra skolegården. Da er det bare redigering som gjenstår. Noen av trinnene på Aronsløkka har egne iPader, derfor bruker vi også en egen til Aron-TV. Redigering foregår i appen iMovie, som er enkel å håndtere for alle. Vi viser det ferdige resultatet til læreren vår, og retter opp eventuelle ting som kunne ha vært forbedret. Personvern er som sagt veldig viktig, og derfor sjekkes listene en ekstra gang. Så blir den ferdige episoden av Aron-TV lagt ut på skolens Facebook og YouTube- side.

Hvorfor lage Aron-TV?

Med Aron-TV lærer vi elevene grunnleggende digitale ferdigheter, som vi får bruk for senere i livet. Vi må samarbeide for å finne ut av ting, og lærer mest av hverandre. Samtidig lærer vi å ta ansvar, og fordele arbeidsoppgaver. Vi synes Aron-TV er nyskapende, vi har nemlig ikke hørt om noen andre som gjør noe lignende på andre barneskoler i nærheten. Vi håper at andre skoler kanskje kan få inspirasjon til å lage noe lignende, det tror vi kan utvikle et enda bedre samarbeid mellom elevene. Grunnen til at man lærer så mye av Aron-TV er nok at det er svært tverrfaglig. Vi jobber med norsk ved å lage sammensatte tekster, altså ved å sette sammen tekst, bilder, film og lyd. Engelsk når vi intervjuer folk fra andre land eller holder på med apper. Matte når vi redigerer filmen. Og det aller viktigste; sosial kompetanse når vi samarbeider og snakker med elever på tvers av trinnene. Da er det viktig at vi på 7.trinn opptrer som gode forbilder. Aron-TV er en stor jobb, men vi mener at det er veldig viktig for ungdommen å ta et såpass stort ansvar, særlig rett før ungdomsskolen. Ferdigheter som planlegging, kreativitet og samarbeid er grunnleggende for et godt resultat, uansett hva man jobber med. Følelsen av å få vise fram noe du er stolt av å ha vært med på å lage, er også viktig for barn. Det kan skape større selvtillit for eksempel på skolen når du skal presentere noe for flere andre. Ofte synes elevene på Aronsløkka det er gøy å vise frem Aron-TV til familien, og det setter kanskje de hjemme også pris på.

Skrevet av William, Herman, Nora og Alva på 7.trinn, Aronsløkka skole.

YouTube – Aronsløkkas kanal

https://www.youtube.com/channel/UCV8qvBicjVeRShGDBH2_o6A

Skolens Facebookside – åpen side

www.facebook.com/aronslokka