Aud Ellen Brevik

E-post: aud.ellen.brevik@drmk.no

Aud Ellen har vært kontaktlærer i Drammensskolen siden hun var nyutdannet allmennlærer i 1993. Jobber i dag ved Aronsløkka skole. Er inne i sitt tredje år som lærerspesialist i norsk og hun er samtidig i etterutdanning innen dette fagfeltet.

Innlegg skrevet av Aud Ellen Brevik:

Skrevet den 22. november 2017

Leseplanlegging i kunst og håndverk

Elever får daglig leseoppdrag i de fleste fag, men kanskje sjelden i kunst og håndverk. I det faget arbeides det praktisk, og mange elever liker faget godt. Kan vi utnytte denne positiviteten når vi leser for å konstruere kunnskap? Jeg vil her fortelle om hvordan jeg planla og gjennomførte lesing av oppskrift til en brødkurv elevene etterhvert skulle produsere (6.trinn).