Eva Høiby

E-post: eva.hoiby@drmk.no

Seniorrådgiver i Kompetansesenteret, tidligere utviklingsleder i Drammensskolen, 21 år i skolen, derav 13 år som rektor. Marcus Kathrud er medforfatter til blogginnlegget; avdelingsleder og Sfo leder ved Aronsløkka skole

Innlegg skrevet av Eva Høiby:

Skrevet den 14. oktober 2016

Skoleledere i Drammen filmer sine medarbeidere i klasserommet!

Bruk av Marte Meo-metoden som grunnlag for refleksjon over egen praksis. Drammensskolen har siden 2012 gitt tilbud om opplæring av skoleledere i verktøyet «Marte Meo». Satsingen ble vedtatt som et ledd i å etablere et godt læringsmiljø ved alle skoler og i alle klasser i Drammen. Gjennom å utdanne skoleledere i Marte Meo- metoden, ville man gi disse et verktøy for å komme tettere på medarbeiderne, samtidig som leder og lærer fikk et felles refleksjonsområde innenfor klasseledelsen til den enkelte lærer.

Skrevet den 26. april 2016

SFO – en arena for læring og utvikling?

Visjonen om en helhetlig skoledag hvor SFO ses på som en integrert og likeverdig arena for læring og utvikling, krever et endringsarbeid i norsk skole. I mange skoler er SFO en «glemt faktor» når man tenker elevens utvikling og vekst. I noen kommuner er det endog en uttrykt pedagogisk retning at SFO skal være en arena fri for planlagt læring. Alt skal skje gjennom mest mulig frie aktiviteter, med lek og frivillighet som hovedingredienser.