Frida Aune Forland

E-post: frida.aune.forland@drmk.no

Utviklingsrådgiver med særlig ansvar for barnehage, språklig kompetanse. Tilbyr veiledning til ledergrupper - Hvordan komme igang med Språkløyper og virksomhetsbasert kompetanseutvikling. Hvordan styrke arbeidet med språk, dialogisk lesing, lesemiljø og leseglede.

Innlegg skrevet av Frida Aune Forland:

Skrevet den 18. mars 2016

Vi vet at leseaktiviteter er blant de enkleste og beste redskapene vi har for å støtte barn i å utvikle et godt språk – Men hva leser vi?

En gjennomgang av skandinavisk forskning i 2014 viste at norske barnehager jevnt over har lite oppdatert og god litteratur tilgjengelig. Rapporten viser også at ansatte i barnehager opplever at de ikke har tid til å lese, at høytlesning er nedprioritert som pedagogisk aktivitet, og at bildebøker generelt er oversett som pedagogisk verktøy. (Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø 2006 – 2014) Urovekkende med tanke på at de første leseopplevelsene våre er med på å danne grunnlag for forholdet vårt til bøker og lesing for resten av livet.