Frida Aune Forland

E-post: frida.aune.forland@drmk.no

Utviklingsrådgiver med særlig ansvar for barnehage, språklig kompetanse. Tilbyr veiledning til ledergrupper - Hvordan komme igang med Språkløyper og virksomhetsbasert kompetanseutvikling. Hvordan styrke arbeidet med språk, dialogisk lesing, lesemiljø og leseglede.

Innlegg skrevet av Frida Aune Forland:

Skrevet den 5. desember 2018

Leseglede både i barnehagen og hjemme med barnehagebibliotek

En jente kommer gledestrålende inn i garderoben på morgenen. I hendene har hun boka «Det regner». Hun holder den opp mot meg og sier stolt: «Jeg har hatt med den hjem og mamma har lest for meg.» Jeg bekrefter og sier at det var hyggelig, vi (mor, jenta og jeg) snakker om hva boka handler om og relaterer det til været som er ute denne morgenen. Det regner. (Praksisfortelling, Åssiden barnehage)

Skrevet den 20. juni 2018

Deling av lesetips på språkplanen

Hva kjennetegner god kvalitet på litteratur for de aller yngste? Hvilke bøker gir et godt utgangspunkt for lesestunden med småbarn? Dere som leser høyt hver dag i barnehagen har viktig erfaring å bidra med i denne diskusjonen. Her kommer noen refleksjoner og en utfordring til dere i virksomhetene om å melde inn tips til gode bøker vi kan dele i bokhylla vår på språkplan.no

Skrevet den 18. mars 2016

Vi vet at leseaktiviteter er blant de enkleste og beste redskapene vi har for å støtte barn i å utvikle et godt språk – Men hva leser vi?

En gjennomgang av skandinavisk forskning i 2014 viste at norske barnehager jevnt over har lite oppdatert og god litteratur tilgjengelig. Rapporten viser også at ansatte i barnehager opplever at de ikke har tid til å lese, at høytlesning er nedprioritert som pedagogisk aktivitet, og at bildebøker generelt er oversett som pedagogisk verktøy. (Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø 2006 – 2014) Urovekkende med tanke på at de første leseopplevelsene våre er med på å danne grunnlag for forholdet vårt til bøker og lesing for resten av livet.