Henriette Fjørtoft

E-post: henriette.fjortoft@drmk.no

Adjunkt ansatt i Drammensskolen, arbeider for tiden på Gulskogen skole. Opptatt av digital læring, flerfaglig jobbing og tilpasset opplæring.

Innlegg skrevet av Henriette Fjørtoft:

Skrevet den 21. april 2016

Opplærings i tradisjonens tro

Jeg lar meg fascinere av stemmene som taler for opplæring i skolen basert på tradisjon. – Slik har vi alltid gjort det, så da fortsetter vi med det! Tradisjonspartiets tilhengere hever gjerne sin røst i møte med ny forskning. Motstanden mot læring og kunnskap kan sees som tankevekkende når det er pedagogene selv som viser motvilje mot å ta i bruk nye metoder og læringsmateriell som forskning viser er til det bedre for elevenes læring. Utvikling sees som et skremmende onde. Her er det snart ikke kun snakk om stagnering, men snarere en reversering tilbake til folkeskolen.