Hilde Schjerven

E-post: hilde.schjerven@drmk.no

Utviklingsleder for Kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst. Hilde har høy kompetanse innen ledelse, endrings- og utviklingsarbeid, vurdering for læring, dybdelæring, ramme- og læreplanforståelse og fysisk aktiv læring. Hilde tilbyr veiledning og støtte til lederteam, sonesamarbeid og til virksomhetenes utviklingsarbeid generelt. Hilde er prosjektleder for fysisk aktiv læring, ressursmobilisering og fremragende ledelse.

Innlegg skrevet av Hilde Schjerven:

Skrevet den 16. mars 2018

Daglig fysisk aktivitet i Drammen

-Det er ikke kjedelig å øve på gangetabellen når jeg kan kaste ball med kompisen min. Vi lærer av hverandre. Dette sitatet er hentet fra Utdanningsdirektoratets artikkel om fysisk aktiv læring i Drammen og kommer fra en elev ved Danvik skole.

Skrevet den 16. januar 2018

Kjerneelementer og lokalt arbeid med læreplaner

Du løp på 13,46 og det blir en 6’er på 3000 m-test, så fikk du 15 av 20 baller i kurven på basketballtest, det er en 5’er og så hoppet du 1,45 m i høyde og det er også en 5’er. Da skulle vel snittet gi deg en 5’er da.

Skrevet den 16. mars 2016

UBUNTU

En person er en person gjennom andre mennesker. Den danske etikeren K. E. Løgstrup sier at når du møter et menneske, har du alltid en del av deres liv i din hånd.
Barnehage- og skoleansatte møter mennesker i jobben sin hver dag. Hva er da viktigst og hva er det som gjør at jeg er takknemlig over å ha mitt arbeid nettopp i direkte eller indirekte kontakt med barn og unge? Jeg har kommet til følgende:

Skrevet den 15. januar 2016

Status ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet”

Høsten og vinteren 2015 ble det lagt ned mye godt arbeid i forbindelse med ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet”. Engasjementet har vært på topp, deltakelsen har vært bred og innspillene har vært mange. ”Læringsløp Drammen” var også viktig tematikk da ledere i skole, barnehage og oppvekst gjennomførte årets vinterseminar på Soria Moria i forrige uke.

Skrevet den 15. desember 2015

Milepæl 3 er nådd

«If you don’t know where you’re going, any road will take you there», sa Georg Harrison, tidligere Beatles medlem. Fortatteren av boka “Den lille Prinsen”,Antoine de Saint-Exupery sier “A goal without a plan is just a wish”.