Kari Kleven

E-post: Kari.Kleven@drmk.no

Utviklingsrådgiver med særlig ansvar for merkantilt forum og administrative digitale tjenester rettet mot skole (UBAS, OPPAD, Engage) Hovedansvar for Læringsløp Drammen blogg, katalog og kursportal. Medansvar for digital læring og teknologicoacher.

Innlegg skrevet av Kari Kleven:

Skrevet den 27. mai 2019

Program for Inspirasjonsdagene

Her ser du fullstendig oversikt over alle foredrag med tidspunkt for start og slutt. Det blir åpnet for individuell påmelding til alle foredrag 1. juni via Drammen kommune sin kursportal

Skrevet den 24. mai 2019

Praktisk info om INSPO2019

Foredragene finner sted på 3 ulike arenaer i Drammen sentrum. Det skal være mulig å forflytte seg mellom stedene og velge foredrag på ulike steder.

Skrevet den 18. mars 2019

Studenter fra USN i læringsverkstedet

Denne høsten har vi sammen med USN lagt til rette for at lærerstudenter har fått inspirasjon til å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse med en læringsøkt i verkstedet.

Skrevet den 15. mars 2019

Koding + gaming + lærerutdanning = sant?

Drammen kommune sitt samarbeid med Universitetet i Sør-Øst om utviklingen av den profesjonsfaglige digital kompetanse hos lærerutdannere og studenter er et spennende arbeid som begynner å gi resultater.

Skrevet den 13. mars 2019

Strategi for læring, med teknologi som verktøy – bli med!

I samarbeid med Kompetansesenter for Barnehage, Skole og Oppvekst i Drammen inviterer Atea til skolelederseminar, torsdag 4. april. Temaet for seminaret er ”Strategi for læring, med teknologi som verktøy” og vi kommer til å ha et ekstra fokus på Fagfornyelsen og vurdering.

Skrevet den 22. juni 2018

Program for Onsdag 15. august

Her finner du en oversikt over alt som foregår på Inspirasjonsdagen onsdag 15. august

Skrevet den 8. juni 2018

Ingvild Waage er konstituert i rollen som leder for kompetansesenteret.

Ingvild har jobbet som utviklingsrådgiver på kompetansesenteret de siste 5 årene med hovedansvar for områdene digital læring og entreprenørskap, innovasjon og kreativitet. Hun har  også hatt ansvar for lærertrainee-programmet. Waage har bakgrunn som lærer, avdelingsleder og rektor. Hun startet opp Sommerskolen i Drammen i 2014 og har siden videreutviklet konseptet.