Kjetil Nilssen

E-post: kjetil.nilssen@drmk.no

Utviklingsrådgiver for oppvekstjenester med særlig ansvar for livsmestring og oppvekstområdene. Kjetil kan bidra med veiledning og støtte innen forebyggende arbeid, barn og unges psykiske helse, familieperspektiv, brukermedvirkning, tjenesteutvikling og systemforståelse. Kjetil har et særlig samhandlingsansvar for Helsetjenester for barn og unge og Tjeneste for funksjonshemmede.

Innlegg skrevet av Kjetil Nilssen: