Knida Zaja Tahiri

E-post: Knida.Zaja.Tahiri@drmk.no

Lektor ved Marienlyst skole

Innlegg skrevet av Knida Zaja Tahiri:

Skrevet den 18. april 2016

Nettverk for fremmedspråk i skolen ønskes

Våren 2015 gjennomførte jeg masterstudiet: Fremmedspråk i skolen i (engelsk) ved Høgskolen i Østfold ved siden av full jobb ved Marienlyst ungdomsskole. Masterstudiet er skreddersydd for lærerstudenter og ferdig utdannede lærere som ønsker å få lektorkompetanse i engelsk, tysk og fransk. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og universitetene i Växjö og Göteborg.