Linda Lerbak

E-post: linda.lerbak@drmk.no

Utviklingsrådgiver for oppveksttjenester med særlig ansvar for livsmestring og oppvekstområdene. Linda kan bidra med veiledning og støtte i prosesser knyttet til flerfaglig samarbeid og ressursmobilisering. Linda har et særlig samhandlingsansvar for Pedagogisk - Psykologisk Tjeneste og Barneverntjenesten

Innlegg skrevet av Linda Lerbak:

Skrevet den 29. juni 2018

Sammen om de samme barna

Barneverntjenesten inviterer til informasjonsmøte 10. oktober.
Sammen med deg ønsker Drammen barneverntjeneste å utvide sine muligheter for et nært og lokalt tilbud til drammensbarna.