Marianne Gaasø

E-post: marianne.gaaso@drmk.no

Marianne er allmennlærer med over 20 års erfaring med å undervise minoritetspråklige elever. Hun er spesielt interessert i lese- og skriveopplæring og begrepslæring på ulike alderstrinn. De siste årene har hun jobbet i Velkomstklassen på Fjell skole. Dette kalenderåret er 20 % av stillingen hennes satt av til å jobbe med PPT i et prosjekt om strukturert begrepslæring.

Innlegg skrevet av Marianne Gaasø:

Skrevet den 28. mars 2017

Et ord om gangen – strukturert begrepslæring

Høsten 2015 ble det startet et prosjekt på Fjell skole. De hadde lenge sett at de trengte et mer intensivt, målrettet og systematisk tilbud til elever med utilstrekkelige språkkunnskaper, men som ikke kvalifiserte til spesialundervising. Dette gjaldt spesielt elever som mottok særskilt norskopplæring. Marianne Gaasø blogger om prosjektet!