Marion Kvellheim

E-post: marion.kvellheim@drmk.no

Utviklingsrådgiver med særlig ansvar for barnehager, fysisk aktiv læring , digital læring og veileder for sonesamarbeid Konnerud. Kan bidra med veiledning innenfor temaene: Hvordan bruke Office 365 til profesjonell samhandling og kommunikasjon, Hvordan utvikle barnehagens digitale og pedagogiske praksis, Fremragende profesjonsutvikling - hvordan gjør vi det på vår avdeling? Fremragende ledelse - hvordan gjør vi det i vårt lederteam? Hvordan kan vi som ledere optimalisere læringsutbyttet for deltagere på pedagogisk medarbeiderskole?

Innlegg skrevet av Marion Kvellheim:

Skrevet den 19. november 2019

Høyre eller venstre?

En samarbeidsoppgave hvor to og to barn samarbeider for å løse oppgaven.

Skrevet den 19. november 2019

Tau-hinder

Mye moro med kun et tau!

Skrevet den 19. november 2019

Sol, rev og rådyr

Når solen går ned kommer reven frem – da gjelder det å finne et hjem. Denne aktiviteten er sendt inn av Brøttet barnehage.

Skrevet den 19. november 2019

Min høyre, høyre plass er ledig

Dette er en fin aktivitet uten noen konkurranse-preg, det er også en ganske rolig aktivitet men enda med mye bevegelse. Leken er en fin måte å observere det sosiale spillet på. ER det noe barn som aldr blir ropt opp, eller noe barn som kanskje alltid blir ropt opp?
Denne aktiviteten er sendt inn av Brøttet barnehage.

Skrevet den 19. november 2019

Send videre

Samarbeid og aktivitet uten konkurranse.. Mestring og glede.

Skrevet den 19. november 2019

Fange-ring

Samarbeid og en ikke konkurranse aktivitet. Mestring og glede.

Skrevet den 19. november 2019

Lavaløype

Her trenes, motorikk, koordinasjon, balanse bland annet.

Skrevet den 19. november 2019

Ikke-ta-i-bakken

Forflytning med terning, hender og føtter
Mål: Samarbeid
Telle/sameheng mellom antall prikker på terning og hender/føtter som skal forflyttes
Turtaking: Hvem kaster/forflytter og hvem er medhjelper