Marion Kvellheim

E-post: marion.kvellheim@drmk.no

Utviklingsrådgiver med særlig ansvar for barnehager, fysisk aktiv læring , digital læring og veileder for sonesamarbeid Konnerud. Kan bidra med veiledning innenfor temaene: Hvordan bruke Office 365 til profesjonell samhandling og kommunikasjon, Hvordan utvikle barnehagens digitale og pedagogiske praksis, Fremragende profesjonsutvikling - hvordan gjør vi det på vår avdeling? Fremragende ledelse - hvordan gjør vi det i vårt lederteam? Hvordan kan vi som ledere optimalisere læringsutbyttet for deltagere på pedagogisk medarbeiderskole?

Innlegg skrevet av Marion Kvellheim:

Skrevet den 9. oktober 2019

Trommelek

Slik gjør du: Samspill mellom utgangspunkt i musikk, dans og drama er lystbetonte aktiviteter!  Å gå eller løpe til lyden av en tromme!  Når lyden stopper, så stopper bevegelsene.  Når lyden starter, kan vi fortsette.  Rask tromming kan bety at vi skal løpe.  Sakte tromming kan bety at vi skal gå sakte.  Når trommen spiller… Read more »

Skrevet den 11. juni 2018

«Å hoppe på air –tracken var best! Og Do-sisten!» 

Et lokalsamfunn representert ved barnehage eller skole og frivillighet som innretter seg mot felles mål, har gode sjanser for å lykkes. Gjennom siste års samarbeid har idrett og skole satt aktive og glade barn med solid sosial tilhørighet, innenforskap og talentutvikling som sin felles målsetting. (Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet) 

Skrevet den 8. desember 2017

Ny rammeplan for barnehager – hva betyr det for deg?

Endelig var den her “ rammeplanen som vi har ventet så lenge på! Utarbeidelsen har pågått over flere år. Drammen kommune har i kraft av rollen som ASSS kommune vært tett på, og gitt høringsinnspill gjennom flere runder. En viktig og spennende demokratisk prosess!

Skrevet den 23. mai 2017

Samspill og språkutvikling i skjønn forening

Pedagogisk medarbeiderskole – språklig kompetanse. En av de viktigste faktorene i barns språkmiljø er den voksne som barnet møter i barnehagen, på SFO/AKS og på skolen.  En dag i barnehagen, skolen og SFO/AKS består av utallige hverdags- situasjoner der barna kan bruke og utvikle språket aktivt, og et godt språkstimulerende miljø preges av voksne rollemodeller som bruker språket i samspill med barna hele dagen.

Skrevet den 21. desember 2016

Å samles rundt noe felles!

Om bruk av iPad i det pedagogiske arbeidet i barnehagen – erfaringer så langt.
Vi startet høsten 2016 med å samle barnehageansatte i Drammen til et nettverk for pedagogisk bruk av iPad i barnehagen. Målsetningen med nettverket er utvikling av pedagogisk praksis, og utforsking av hvordan iPad kan forenkle, fornye og forbedre arbeidet med språklig kompetanse. Samlingene har vært preget av lave terskler og stor takhøyde; leik, prøving, feiling, utforsking av muligheter. Frustrasjon, latter og læring i skjønn forening.

Skrevet den 28. september 2016

Å være der barnet er – om digital læring og språklig kompetanse

Barnets evne og muligheter til språk og kommunikasjon starter allerede i mors mage. Barnet lytter til lyder omkring seg og responderer med spark og bevegelse. Når barnet har kommet til verden og blikk-kontakten med foreldrene etableres legges den viktige grunnsteinen for barnets språkutvikling og kommunikasjon.