Monica Søhus

E-post: monica.sohus@drmk.no

Rektor for forsterkingstiltaket Ung11 og sertifisert Marte Meo relasjonsveileder. Monica er tidligere rektor og virksomhetsleder på Kjøsterud skole

Innlegg skrevet av Monica Søhus: