Ole Magnus Hetland

E-post: ole.magnus.hetland@drmk.no

Utviklingsrådgiver med særlig ansvar for sosial og emosjonell kompetanse. Implementeringsstøtte av helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse fra vår 2019. Har også ansvar for ressursveiledere i Være Sammen, relasjonsveiledning basert på Marte Meos spesifikke videoanalyse og aktuell forskning, opplæring i trivselsundersøkelsen, veiledning i rutinebeskrivelsen ved mobbing og andre krenkelser, faglig forum, fremragende profesjonsutvikling for nyutdannede og nytilsatte barnehagelærere og lærlinger, Menn i barnehagen, lekeressurs og prosjekt x –lekbasert læring

Innlegg skrevet av Ole Magnus Hetland:

Skrevet den 13. juni 2016

Lekeressurs

Selv om hovedoppdraget til MIB Drammen er langsiktig rekruttering av menn til barnehageyrket, beholde de mannfolka vi har og holdningsarbeid og bevisstgjøring i måten vi møter jenter og gutter, mener vi at det også gir positive ringvirkninger på andre områder.