Ole Magnus Hetland

E-post: ole.magnus.hetland@drmk.no

Utviklingsrådgiver med særlig ansvar for sosial og emosjonell kompetanse. Har også ansvar for ressursveiledere i Være Sammen, Marte Meo, MIB, Lekeressurs og ressursmobilisering. Ressursperson for Lekbasert læring

Innlegg skrevet av Ole Magnus Hetland:

Skrevet den 13. juni 2016

Lekeressurs

Selv om hovedoppdraget til MIB Drammen er langsiktig rekruttering av menn til barnehageyrket, beholde de mannfolka vi har og holdningsarbeid og bevisstgjøring i måten vi møter jenter og gutter, mener vi at det også gir positive ringvirkninger på andre områder.