Reidun Kleven

E-post: reidun.kleven@drmk.no

Utviklingsrådgiver med særlig ansvar for barnehage, sosial og emosjonell kompetanse inklusiv Være Sammen. Har ansvar for ressursveilederne i Være Sammen, ressursperson for trivselsundersøkelse i barnehagene og Lekbasert læring. Kan bidra med veiledning og støtte til barnehagene innenfor områdene som er nevnt ovenfor.

Innlegg skrevet av Reidun Kleven: