Stig Halvorsen

E-post: Stig.halvorsen@drmk.no

Stig Halvorsen har mer enn 10 års erfaring som lærer, men har også jobbet som rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Senter for IKT i utdanningen. I de siste årene har han også vært tilknyttet Lær Kidsa Koding, og har holdt flere foredrag og workshops i forbindelse med programmering og tverrfaglig praksis i skolen. Til daglig arbeider Stig nå som utviklingsrådgiver på Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune og har samtidig en stilling på Universitetet i Sør Øst – Norge knyttet til LUDO prosjektet. I dette arbeidet veileder han og støtter profesjonell praksisutvikling for barn, elever, skoleansatte og studenter ved lærerutdanningen på Campus Drammen USN på deres felles læringsarena Læringsverksted for digital teknologi. Stig har bred erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisningspraksis for å øke elevenes læringsutbytte og forståelse, og er spesielt opptatt av å bedre elevenes teknologiske ferdigheter og kompetanse for å mestre et stadig mer digitalisert samfunn og arbeidsliv.

Innlegg skrevet av Stig Halvorsen:

Skrevet den 27. november 2015

Hvorfor bør koding være en del av fremtidens skole?

Sommeren 2015 leverte Ludvigsen-utvalget en utredning om fremtidens skole. I denne utredningen pekes det på en del endringer den norske skolen må igjennom for å møte fremtidens behov og digitale kompetanse. Utvalget beskriver fremtidens skole med utgangspunkt i fire kompetanseområder: fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta og kompetanse i å utforske og skape. I dette innlegget skal jeg knytte noen av kompetanseområdene opp mot koding og forklare hvorfor jeg mener at dette bør være en del av fremtidens skole.