Stig Halvorsen

E-post: Stig.halvorsen@drmk.no

Utviklingsrådgiver med spesielt ansvar for digital læring. Har erfaring som lærer på Åssiden skole og som rådgiver for Senter for IKT senteret. Veileder og kursholder for Lær Kidsa Koding. Opptatt av profesjonsfaglig digital kompetanse og fysisk aktivitet i skolen.

Innlegg skrevet av Stig Halvorsen:

Skrevet den 27. november 2015

Hvorfor bør koding være en del av fremtidens skole?

Sommeren 2015 leverte Ludvigsen-utvalget en utredning om fremtidens skole. I denne utredningen pekes det på en del endringer den norske skolen må igjennom for å møte fremtidens behov og digitale kompetanse. Utvalget beskriver fremtidens skole med utgangspunkt i fire kompetanseområder: fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta og kompetanse i å utforske og skape. I dette innlegget skal jeg knytte noen av kompetanseområdene opp mot koding og forklare hvorfor jeg mener at dette bør være en del av fremtidens skole.