Thor-Willy Karlsen og Peter Breadman

E-post: Thor.Willy.Karlsen@drmk.no

Jobber som lærere på Frydenhaug skole og ressurssenter med elever med omfattende og kombinerte lærevansker.

Innlegg skrevet av Thor-Willy Karlsen og Peter Breadman:

Skrevet den 22. mars 2018

Soundbeam

Å kunne ytre seg gjennom musikk og musikalske virkemidler er et vesentlig trekk ved det å være menneske. (Utdanningsdirektoratets kjerne-elementer 2017/2018)