Tony Burner

E-post: tony.burner@usn.no

Tony er lærer og skoleforsker på lærerutdanninga i Drammen. Han har undervisningserfaring fra 8. trinn og oppover, og har skrevet artikler og bokkapitler om engelsk fagdidaktikk, veiledning, skoleutvikling, vurdering og diversitet. Tony har også vært veileder for engelsknettverkene på 4.-7. og 7.-10. trinn i prosjektbasen fra 2010 til 2014.

Innlegg skrevet av Tony Burner:

Skrevet den 10. januar 2017

Flerspråklighet er normalen

Som følge av globalisering, hvor verden på mange måter blir mindre, bør perspektivene våre som pedagoger bli større. Barn og unge i barnehager og skoler blir en mer og mer mangfoldig gruppe, og da trenger vi økt kunnskap om diversitet og flerspråklighet. Gjennom den nasjonale satsninga Kompetanse for mangfold, blir lærere og førskolelærere bevisst hva flerspråklighet blant barn og unge handler om og hvordan den kan bli brukt som en ressurs.