Tor Erik Fredriksen

E-post: tor.erik.fredriksen@drmk.no

Styrer i Fjell barnehage

Innlegg skrevet av Tor Erik Fredriksen:

Skrevet den 27. oktober 2017

Tanker om det å tenke grønne og røde tanker

Å utvikle språk for følelser gjør det lettere for barna å formidle sin indre tilstand til andre og å forstå og regulere sine følelser. (Tetzchner 2012)