Av ungdom for ungdom – Konnerudmodellen

Skrevet den 6. februar 2017 av Fysisk aktiv læring Ressursmobilisering

Av ungdom for ungdom er et spennende bydelsprosjekt på Konnerud som tar for seg fysisk aktivitet og aktivitetsledelse i skolen.

 

Hvorfor gjør vi dette?

Vi ønsker å få med flest mulig, lengst mulig.

Legge til rette og påvirke til livslang bevegelsesglede.

Skape og tilby idrett for alle.

Bygge broer mellom idrettslag og skolene.

Utvikle unge ledere som kan benyttes i barne- og ungdomsidrett.

Skape en trygg, inkluderende og aktiv bydel.

 

Hvordan gjør vi det og hva får elevene igjen for det?

Ungdomsskoleelever fra AKTIV profilen på Svensedammen rullerer på å være aktivitetsledere på de tre barneskolene på Konnerud (Vestbygda, Hallermoen, Konnerud). Barneskolene har besøk fra oss en dag hver i løpet av uka der vi alltid benytter oss av skolenes uteområder. Her fokuserer vi mye på varierte, aktive, gledesfylte og inkluderende leker og øvelser. Det er både ballspill, fangeleker, stafetter, nye aktiviteter og med mer. Vi ønsker å skape en trygg, inkluderende og aktiv bydel, derfor mener vi i KIL og skolene at det er viktig å starte tidlig i utdanningsløpet, benytter oss av og lærer i, gjennom og om fysisk aktivitet.

8AKTIV og 9AKTIV er halve dager på hver skole fra mandag til onsdag. De er i grupper på fire, der de som oftest igjen deles på to-tre aktiviteter. Elevene planlegger og gjennomfører aktivietene. De får mye ansvar og har en spennende, aktiv og utfordrende jobb. Det med at de tidlig i utdanningsløpet for ansvar, mulighet til å lede og aktivisere kan være med å bidra til at de blir tryggere i rollen og kan benytte det de lærer på andre lignende arenaer og situasjoner som for eksempel på skolen (i andre fag), i idretten og på fritiden. Det vi fokuserer mye på i aktivitetslederjobben er tydelighet, spre engasjement og glede, gi trygghet, være inkluderende, legge til rette for mye aktivitet og mestringssituasjoner.

Ungdomsskoleelevene blir også utfordret gjennom veiledning, kurs og underveissamtaler på det å samarbeide medlede ulike mennesker, ulike gruppestørrelser, gi god og riktig feedback, håndtere ulike situasjoner og evne til refleksjon. Det legges også vekt på viktigheten av å være gode forbilder for de yngre elevene gjennom språkbruk, utstråling og handlinger.

Fysisk aktiv læring åpner muligheten får å oppnå læring og utvikling på flere plan. Ved å variere læringsarenaer og metoder stimuleres flere og ulike mennesketypers evne til å lære å forstå på andre måter. Alle er forskjellige og alle lærer på forskjellige måter. I og gjennom de mange ulike aktivitetene og lekene vi har ute på skolene fokuseres det på å utvikle sosiale ferdigheter, herunder: forståelse, omsorg, trygghet, inkludere, medbestemmelse, aksept, samarbeid, empati, respekt, tillit, ytre meninger og ta hensyn til hverandre.

Takket være Buskerud Idrettskrets, Gjensidige stiftelsen, Svensedammen ungdomsskole, Hallermoen skole, Konnerud skole, Vestbygda skole og Konnerud ILs initiativ har dette prosjektet kommet seg opp på beina på en hensiktsmessig måte. Midlene som har blitt tildelt, har gjort  at prosjektet har kommet i gang og videreutvikles. Det som er viktig å poengtere er at prosjektet/modellen er bærekraftig. Det vil si at hver av de fire skolene på Konnerud finansierer prosjektet ¼ hver.

Vi GLEDER oss stort til fortsettelsen og håper alle ser viktigheten av fysisk aktivitet, trygghet og bevegelsesglede.

Sammen om noe! Sammen om et inkluderende og sammensveiset barne- og ungdomsmiljø i bydelen Konnerud.

 

Sprettende og sportslig hilsen,

Prosjektleder

Av ungdom for ungdom

Joakim Dokka Nordstad

Camp Konnerud 2016