Blunkeleken

Skrevet den 24. oktober 2019 av Aktivitetsbank Bevegelsesglede Fysisk aktiv læring

Er det for vanskelig å blunke, kan et nikk eller blunk med begge øyne være et alternativ.

Aktivitet sendt inn av Bacheparken barnehage.

Er det for vanskelig å blunke, kan et nikk eller blunk med begge øyne være et alternativ. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Winking_smiley_yellow_simple.svg

Slik gjør du:

Man danner par to og to i en ring. Et barn har ikke partner. Det barnet skal blunke til et av de andre barna. Barnet som ble blunket til skal raskt prøve å rømme fra sin partner over til den som blunket, før den som sto ved siden av har oppfattet blunkingen og får forhindret at barnet rømmer ved å holde denne fast. 

Klarer man å forflytte seg, er det den neste som står alene, sin tur til å blunke. 

Er det for vanskelig å blunke, kan et nikk eller blunk med begge øyne være et alternativ.