Digital teknikk i barnehagen

Skrevet den 29. mars 2016 av Barnehage Digital læring Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet

IKT, digitale verktøy, digitale medier, digital teknikk. Kall det hva du vil. Dette er ikke et innlegg hvor jeg skal overbevise noen om hvorfor det digitale har en plass i barnehagen. For å parafrasere Nina Bølgan fra en konferanse jeg var på tidligere denne måneden; ”Den setningen i Rammeplanen om at barna bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap, den er helt uvesentlig”. Leser man Rammeplanen med digitale briller blir det tydelig hvor aktuelt dette er.

I Fjell barnehage har vi dette året startet å arbeide med digital teknikk. Jeg ønsker å vise frem noen måter vi arbeider med dette på.

b1

De to som har laget denne plakaten fikk mulighet til å dokumentere sine opplevelser, tanker og arbeid. På eget initiativ tok de bilder av det de hadde laget av modelleire, hverandre og miljøet rundt seg. De ønsket å skrive ut bildene og lime de på en plakat. Deretter skrev de tekst til bilde; hva de gjorde, tenkte og sa. Deretter var det viktig for dem å finne et sted hvor både barn og foreldre kunne se plakaten.

Den digitale teknikken disse jentene brukte var to av 7 ulike arbeidsmetoder. De tok bilde med kamera og overførte de til PC for å kunne skrive ut. Før og etter dette formet de modelleire med hender og annet redskap, de klipte, limte, skrev og tegnet på plakaten som de hengte opp i garderoben slik at de senere kunne vise frem og fortelle de andre barna og foreldre hva de hadde gjort.

Vi ønsker ikke at den digitale teknikken skal overta andre arbeidsmetoder, men være en arbeidsmetode som blir likestilt med andre arbeidsmetoder en benytter seg av i barnehagen.  Det er en god del læring, eksperimentering og skapelse i prosessen barna var gjennom her.

b2

Et digitalt smart dokument kamera er blitt satt opp. Barna på dette bildet samarbeider om å legge puslespill. Det diskuteres, argumenteres og samarbeides om hvor de ulike brikkene skal være. Den digitale teknikken gjør det mulig for disse barna å skape det samspillet de har i denne situasjonen, men det er ikke det som er i hovedfokus. Verken for barna som samarbeider eller den voksne som veileder når uenigheten blir for stor.

b3

Tegning på datamaskin er èn av flere uttrykksmåter barna får bruke, undersøke og eksperimentere med. Vi tegner med fargestifter, tusjer, vi maler og vi tegner i programmet «Paint».

Vi er relativt nye i arbeidet med digital teknikk, og er fortsatt i et nybegynner- og prøvestadie. Så vi prøver oss frem, lykkes og mislykkes. Men det viktigste er at vi ønsker å vise barna at man kan bruke den digitale teknikken på en kreativ og skapende måte. Vi ønsker å la de bli produsenter i den digitale verden.