Er du vokst opp med å se barne-TV kl 18, og å snakke i en telefon koblet fast i veggen?

Skrevet den 6. september 2018 av Barnehage Digital læring Livsmestringskompetanse Ressursmobilisering Sosial og emosjonell kompetanse

Kanskje er du også forelder til et barn som ikke kjenner til en verden uten internett? Les videre!

Dagens mediehverdag gir et hav av muligheter og en valgfrihet som vi bare kunne drømme om – der vi satt og ventet på at prøvebildet skulle ta slutt, og hallodamen ønsket oss velkommen til kveldens tv-program.  Hvordan kan vi som forelder være gode støttespillere for barna våre, slik at de kan navigere trygt og godt i den mangfoldige mediehverdagen som den oppvoksende generasjonen er født inn i? 

Bilde hentet fra:  http://gfx.nrk.no/xsJBrGpy288vW8262AsRwArzDNJp-_q1QjMhJaurdyUg.jpg 

Barnehagen, skolen og oppveksttjenestene i Drammen jobber for et tett samarbeid med barnas foreldre, for å skape et stort lag rundt barnas vekst, utvikling og deltakelse i fellesskapet. 

Sammen med https://www.barnevakten.no inviterer vi derfor til temakveld for foreldre av barn i alderen 5 – 9 år.  

Tid 23. oktober eller 25. oktober kl 18.00-20.00 

Sted: Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst, Wergelandsgt 9, Drammen  

Påmelding til 23. oktober finner du her: http://kursportal-laringslopdrammen.no?kurs=290 

Påmelding til 25. oktober finner du her: http://kursportal-laringslopdrammen.no?kurs=291 

  • Temakvelden omhandler temaene: 
  • Hva sier forskning om småbarn og mediebruk? 
  • Hvilke gleder og muligheter finnes, og hvilke utfordringer kan oppstå? 
  • Hvordan skape gode rammer for skjermbruk? 
  • Hvordan være positive forbilder? 
  • Tips om godt medieinnhold og nyttige ressurser 
  • Rom for innspill og samtaler